Dane techniczne i rzuty

Funkcja
Projektowany budynek jest obiektem usługowo-biurowym, kondygnacyjnym.

Poziom -1
Na poziomie -1 znajduje się parking podziemny z 25 miejscami postojowymi, stacja trafo, licznikownia, winda z przedsionkiem; dostęp do poziomu -1 przez pochylnię poza obrysem części nadziemnej.

Poziom 0
Poziom 0 jest poziomem 2 wejść do budynku z terenu: jedno wejście obsługuje powierzchnię usługową, drugie umożliwia dostęp do 3 kondygnacji nadziemnych; mieści węzeł komunikacji pionowej - klatka schodowa, winda, węzły wc, recepcja, parking obok budynku

Poziom +1 - +3
Na poziomach +1 - +3 znajdują się powierzchnie biurowe;

Dach
Na dachu znajduje się obudowa wyjścia na powierzchnię dachu, zespół urządzeń wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, reklamy

Charakterystyka zabudowy
Budynek stanowi zwartą bryłę z dwona podcieniami wejściowymi o wyraźnie zaznaczonych pionowych podziałach elewacji;

Konstrukcja
Konstrukcja mieszana; słupy, trzpienie żelbetowe, stropy wylewane krzyżowozbrojone, ściana osłonowa z elementów prefabrykowanych;Zestawienie powierzchni i rzuty

Poziom -1
L.P. m2
-1.1  Garaż 776,40
-1.2  Rozdzielnia NN 10,68
-1.3  Komora transformatora 5,19
-1.4  Licznikownia 6,42
-1.5  Maszynownia 3,61
-1.6  Przedsionek 6,85
  809,15 

Poziom 0
L.P. m2
0.1  Wiatrołap 4,64
0.2  Powierzchnia usługowa 277,31
0.3  Toaleta damska/niepeł. 4,86
0.4  Toaleta męska 4,92
0.5  Komunikacja 36,22
0.6  Komunikacja I 20,92
  348,43

  

Poziom +1
L.P. m2
1.1  Pomieszczenia biurowe 390,24
1.2  Komunikacja 12,79
1.3  Toaleta damska/niepeł. 4,87
1.4  Toaleta męska 4,92
  412,82

  

Poziom +2
L.P. m2
2.1  Pomieszczenia biurowe 172,02
2.2  Komunikacja 12,79
2.3  Toaleta damska/niepeł. 4,87
2.4  Toaleta męska 4,92
2.5  Pomieszczenia socjalne 12,24
2.6  Pomieszczenia higieny kobiet 9,79
2.7  Pomieszczenia biurowe 12,22
2.8  Pomieszczenia biurowe 10,46
2.9  Pomieszczenia biurowe 172,02
  411,83

  

Poziom +3
L.P. m2
2.1  Pom. biurowe 264,17
2.2  Komunikacja 12,79
2.3  Toaleta damska/Niepeł 4,87
2.4  Toaleta męska 4,92
  286,75

  

L.P.Dla całego budynkum2
2.1  Powierzchnia użytkowa 1320,47
2.2  Powierzchnia komunikacji 106,81
2.3  Powierzchnia parkingów 776,40
2.4  Powierzchnia techniczna 25,65
2.4  Sanitariaty 39,15
  2268,48